Algemene Voorwaarden Shakezz.Com

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Shakezz.Com
Vestigings- en bezoekersadres: Elskensakker 34, 5571 SK Bergeijk

Telefoonnummer: +31(0)634277230
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00
E-mailadres: info@shakezz.com

KvK-nummer: 69343683
BTW-identificatienummer: NL857839329B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Aanvullende algemene voorwaarden shakezz.com
 2. Op het bestellen en bezorgen van producten via www.shakezz.com zijn de algemene voorwaarden 1 van toepassing.
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de diepvries Shakezz Milkshakes omdat het hier producten betreft die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
 4. In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden als hieronder genoemd, hierna samen ook de “Algemene Voorwaarden”.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 6. shakezz.com is van Shakezz.Com Op www.shakezz.com worden producten door Shakezz.Com aangeboden.
 7. Com kan de algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij Shakezz.Com plaatst.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Shakezz.Com, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik, of tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Prijzen, aanbiedingen en acties

 1. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van levering van uw bestelling kost en zoals op de factuur is aangegeven.
 2. De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt ook aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 3. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur die u bij levering ontvangt wordt aangegeven en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u aangegeven het product niet te willen afnemen en zal het product retour worden genomen.

Bestellen en Retouren

Annulering via de website

Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door Shakezz.Com is bevestigd.

Retourneren

U kunt het artikel binnen de bedenktijd retourneren mits aan de onderstaande regels wordt voldaan:

 1. Indien u een artikel retourneert dient u altijd eerst via info@shakezz.com aan te geven de overeenkomst te willen ontbinden. Indien u een artikel retourneert dient u dit altijd binnen 14 dagen met volledig ingevuld retourformulier en een kopie van de order te versturen.
 2. De artikelen wordt geretourneerd in onbeschadigde, niet beschreven en originele fabrieksverpakking zonder tape, plakband, (verzend)stickers etc. De artikelen zijn compleet, niet gebruikt en onbeschadigd.
 3. Diepvriesproducten zoals Shakezz Milkshakes kunnen helaas niet geretourneerd worden.
 4. Alle andere geleverde producten dienen verzegeld geretourneerd te worden. Is het zegel verbroken dan kunnen wij om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne deze producten niet meer retour accepteren.
 5. Indien uw bestelling geleverd wordt door de koeriersdienst, en blijkt dat de verzenddoos beschadigd is, moet u de levering NIET accepteren van de koeriersdienst.

Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet bij u geleverd is. Mocht dit niet zo zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op om dit aan Shakezz.Com te melden.

Bij een retourontvangst wordt de zending beoordeeld en wanneer u hebt voldaan aan de voorwaarden wordt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen teruggestort op de rekening.

Verkeerd / beschadigd / defect / incompleet artikel ontvangen

Mocht het zijn dat u het product(en) snel wilt ontvangen, houd er dan rekening mee dat het verwerken van de retournering tijd kost. Shakezz.Com streeft naar een maximale verwerkingstermijn van 14 dagen, maar we doen er natuurlijk alles aan om dit zo snel mogelijk te doen.

Ruilen

U kunt bepaalde artikelen binnen de bedenktijd retourneren. Het nieuwe artikel bestelt u gewoon als een nieuwe bestelling. Shakezz.Com brengt opnieuw eventuele verzendkosten in rekening voor het verzendklaar maken, transporteren en afleveren van de bestelling. In het winkelwagentje ziet u de verzendkosten die voor uw bestelling gelden.

Ik wil een gedeelte van mijn bestelling terugsturen, moet ik toch de gehele rekening betalen?

Indien een deel van uw bestelling wordt geretourneerd binnen de 14 dagen, hoeft u alleen de door u behouden artikelen te betalen. Bij een retourontvangst wordt de zending beoordeeld en wanneer u hebt voldaan aan de voorwaarden wordt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen teruggestort op de rekening.

Bestellen: kan ik mijn bestelling na levering ontbinden?

U heeft als consument het recht de bestelling te ontbinden binnen 14 werkdagen nadat de bestelling bij u is bezorgd.

Bestellen: wat zijn de kosten voor het ontbinden van de bestelling?

Het ontbinden van uw bestelling is kosteloos. De kosten voor het retourneren naar Shakezz.Com zijn altijd voor eigen rekening. In het geval van een foutieve levering of een defect/ beschadigd artikel, stort Shakezz.Com na ontvangst van het product, het retourformulier en na beoordeling achteraf de gemaakte verzendkosten terug op uw rekening. Retouren worden bij Shakezz.Com dagelijks behandeld. Zodra Shakezz.Com uw retourzending in ongeschonden staat heeft ontvangen, wordt binnen 30 dagen het aankoopbedrag teruggestort op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

Defect artikel retourneren

Wanneer een artikel beschadigd of defect is, kunt u gebruik maken van uw recht van reclamatie. Hiervoor vraagt Shakezz.Com u vriendelijk om het volgende te doen:

Voorwaarden aan product retourneren

Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande regels blijven uw eigendom. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden aan u in rekening gebracht. Bij ontvangst van uw bestelling zijn de goederen uw eigendom geworden. Zorg daarom dat u altijd over het verzendbewijs van de transporteur beschikt als u artikelen retour stuurt. Zo kunt u eventueel verlies of schade bij uw transporteur claimen.

Overige

 1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Shakezz.Com behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
 2. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zou Shakezz.Com het zeer op prijs stellen dat u dit meldt via info@shakezz.com. Ook voor overige vragen en of klachten kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

Klachtenprocedure of vragen

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoekt Shakezz.Com u dit bij voorkeur direct na levering samen met fotografisch bewijs kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze klantenservice +31634277230. Onze klantenservice is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en via e-mail info@shakezz.com. Onze klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.